Vertaal- en tolkdiensten

Single Permit - Gecombineerde Vergunning

Wat is een gecombineerde vergunning van bepaalde duur?

De gecombineerde vergunning is een verblijfsvergunning verbonden aan het werk: niet-Europese burgers kunnen met deze vergunning langer dan 90 dagen in België verblijven om er te werken.

Wie kan de gecombineerde vergunning van bepaalde duur aanvragen?

Bent u een Belgische werkgever en wilt u een niet-Europese werknemer tewerkstellen? Of bent u een buitenlandse werkgever en wilt u een van uw niet-Europese werknemers in België laten werken?

In beide gevallen vraagt u de gecombineerde vergunning aan om een niet-Europese werknemer in België tewerk te kunnen stellen voor een periode langer dan 90 dagen. Het gaat dan specifiek om werknemers met een nationaliteit van een land buiten de Europese Economische Ruimte (+ Zwitserland). De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de EU-lidstaten samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Hoe een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aanvragen?

De aanvraag moet door de in België gevestigde werkgever of zijn Belgische vertegenwoordiger gebeuren. Dit kan dus de werkgever zelf zijn, of een natuurlijk persoon met een hoofdverblijfplaats in België die in naam en voor rekening van de werkgever handelt. Als de werkgever buiten België gevestigd is, kan alleen deze natuurlijke persoon bevoegd optreden.

Doorzoek de website

Contact

Turkish Language Solutions Antwerpen/Belgium
Tel.: +32 (0) 485 73 53 10